G. Brda (Kojsko)

LOKACIJA: Osnovna šola Dobrovo - Podružnica Kojsko, Kojsko 69, 5211 Kojsko